Üyelik Sözleşmesi

Kağıt Gemi Dükkan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Bahçelievler Mah. ATA 2 Sitesi Yabangülü Sokak No:9 Çengelköy Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim Kağıt Gemi Yayıncılık Ajans LTD. ŞTİ (“Kağıt Gemi”) ile Kağıt Gemi Dükkan Kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Sözleşmede Kağıt Gemi Dükkan ve Kullanıcı tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

1.2. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.kagitgemidukkan.com sitesinde işbu Sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulmuştur. 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcının Kağıt Gemi’ye ödeyeceği lisans bedeli karşılığında yararlanmak istediği kitap, dergi, e-kitap, e-dergi, elektronik çizgi roman ve diğer ürünler için www.kagitgemidukkan.com sitesini kullanmasına ilişkin tarafların hak ve borçlarının düzenlenmesidir.

2.2 İşbu Sözleşme, Kağıt Gemi tarafından muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman Kağıt Gemi web sitesindeki Üyelik Sözleşmesi kısmından ulaşılabilir olacaktır. Kağıt Gemi, Sözleşme’nin kurulmasını takiben Sözleşme hüküm ve koşullarını elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya iletilecektir.  

3.KULLANICININ HAK VE BORÇLARI

3.1. Kullanıcı’nın Kağıt Gemi Dükkan’dan edinmiş olduğu içerik, görüntü ve diğer ürünlerin tamamı Kullanıcı’nın şahsi kullanımı içindir. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri herhangi bir ticari amaçla kullanamaz, bu içeriklerin kullanımından herhangi bir suretle gelir veya kazanç elde edemez.

3.2. Kullanıcı’ya işbu Sözleşme çerçevesinde verilen haklar Kullanıcı’nın şahsına aittir. Kullanıcı Sözleşme’den doğan haklarını Kağıt Gemi’nin yazılı izni olmaksızın münferiden yahut bir bütün olarak üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz veya sair suretle üçüncü kişinin kullanımına sunamaz. 

3.3. Kullanıcı, Kağıt Gemi Dükkan’ı hukuka uygun şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Kağıt Gemi Dükkan’ı kullanarak veya Kağıt Gemi Dükkan vasıtasıyla hukuki, adli veya cezai sorumluluğunu gerektiren bir işlem yapması veya üçüncü kişilerin böyle bir fiili yapmasına herhangi bir suretle yardımcı olması halinde Kağıt Gemi işbu sözleşmeyi derhal ve tüm hakları saklı olmak üzere feshedebilir.

3.4. Kullanıcı işbu sözleşme ile kendisine yalnızca basit ve münhasır olmayan bir kullanım lisansı tanındığını ve başkaca hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği bahşedilmediğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’ya tanınan basit ve münhasır olmayan kullanma lisansı Kullanıcı’ya yalnızca işbu sözleşmede ve Kağıt Gemi Dükkan’da yer verilen diğer metinlerde belirtilen ölçüde kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürünlere erişme, bu ürünleri görüntüleme ve kullanma hakkı verir. Söz konusu kullanım hakkı, ürünün okunması veya görsel olarak incelenmesiyle, sesli yayınlarda ise ayrıca dinlenmesiyle sınırlıdır. 

3.5. Kullanıcı Kağıt Gemi Dükkan’da yer alan kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürün ve içeriklerin fikri ve sinai mülkiyet haklarının Eser Sahipleri, Eser Sahiplerinin hak tanıdığı üçüncü kişiler, yayınevleri, Kağıt Gemi, Kağıt Gemi’nin içerik ve ortam sağlayıcılarının (“Hak Sahibi”) aralarında bulunduğu üçüncü kişilere ait olduğunu bildiğini kabul eder ve Kağıt Gemi Dükkan içeriklerini bu çerçevede kullanmayı taahhüt eder. 

3.6. Kullanıcı kağıt Gemi Dükkan’dan edindiği içerikleri işbu Sözleşme’de öngörülen haklar ve borçlar çerçevesinde, içerik üzerindeki Hak Sahibi’nin izin verdiği sayı ve türde cihaza indirebilir ve/veya bu sayı ve türde cihazlarda içerikleri kullanabilir. 

3.7. Kullanıcı Kağıt Gemi Dükkan vasıtasıyla edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri hiçbir suretle, doğrudan veya dolaylı olarak başka kişilerin kullanımına sunamaz. Kullanıcı Kağıt Gemi Dükkan’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kamuya açık alanlarda yayınlayamaz, izletemez, dinletemez veya okuyamaz.

3.8. Kullanıcı’nın Kağıt Gemi Dükkan’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünlerin fikri hakları üzerinde tasarruf etme hakkı Hak Sahipleri’ne aittir, söz konusu içerikler yalnızca görsel olarak Kullanıcı’nın bilgisine sunulmaktadır. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, eser üzerindeki Hak Sahiplerinin telif haklarını belirten işaret ve markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz, uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz.

3.9. Kağıt Gemi Dükkan’nın kullanılması için gerekli olan teknik özelliklere Kağıt Gemi Dükkan sitesinde yer verilmiştir. Kağıt Gemi Dükkan kullanımı için gerekli bilgisayar ve iletişim donanımları ile sair teknik yeterliliklerin temin edilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın donanım uyuşmazlığı problemi yaşaması veya Kağıt Gemi Dükkan için gerekli teknik özelliklerin Kullanıcı tarafından temin edilmemiş olması sebebiyle ortaya çıkan zararlar sebebiyle Kağıt Gemi’nin sorumluluğuna başvurulamaz. Kullanıcının bu tür fiillerinden dolayı üçüncü kişiler nezdinde doğan zararların tazmini sorumluluğu münhasıran Kullanıcı’ya aittir ve açılabilecek her türlü hukuki, adli, cezai dava ve takiplerden yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.10. Kullanıcı üçüncü kişilerin Kağıt Gemi Dükkan veya diğer Kağıt Gemi hizmetlerine erişimine herhangi bir surette engel olmayacağını, Kağıt Gemi Dükkan’yı üçüncü kişilerin bilgisayarlarına, donanımlarına veya ağlarına zarar verecek şekilde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı Kağıt Gemi’nin veya onun içerik veya ortam tedarikçilerinin hizmetlerine, sitelerine, yazılımlarına, verilerine erişim engelleyecek veya sair surette zarar verecek herhangi bir işlem yapamaz. Kullanıcı işbu maddeye aykırı davranışları sebebiyle Kağıt Gemi veya üçüncü kişiler nezdinde doğan zararları karşılamayı taahhüt eder.

4.KAĞIT GEMİ’NİN HAK VE BORÇLARI

4.1. Kağıt Gemi her zaman tek taraflı ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kağıt Gemi Dükkan’da yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde değişiklikler yapabilir, bunları Kağıt Gemi Dükkan’dan tamamen kaldırabilir, özelliklerini ve platformlarını değiştirebilir. Kullanıcı Kağıt Gemi Dükkan’da yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle Kağıt Gemi’nin sorumluluğuna başvuramaz.

4.2. Kağıt Gemi, bu sözleşmenin öngördüğü hallerde veya teknik zorunluluklardan dolayı her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kullanıcı’nın Kağıt Gemi Dükkan’ya erişimini devamlı veya geçici olarak durdurabilir veya sınırlayabilir. Bu durumdan dolayı Kullanıcı Kağıt Gemi’nin sorumluluğuna başvuramaz. Kağıt Gemi uzun zamandır kullanılmadığını tespit ettiği hesapları herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak kapatabilir. Kağıt Gemi’nin Kullanıcı’nın hesabını işbu Sözleşmeye aykırı şekilde kullanıldığını tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi feshederek, Kullanıcının hesabına erişimini sınırlama veya tamamen engelleme hakkı saklıdır. 

4.3. Kağıt Gemi Dükkan’da yer alan reklam ve sair tanıtımlar üzerinde tasarruf etme hakkı münhasıran Kağıt Gemi’ye ve Kağıt Gemi’nin yetki verdiği kuruluşlara aittir.

4.4. Kağıt Gemi herhangi bir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın ve tek taraflı olarak Kullanıcı tarafından kullanım hakkı ücretsiz olarak elde edilmiş Kağıt Gemi Dükkan erişimini sonradan ücretli hale getirebilir. Bu durumda Kullanıcının Kağıt Gemi Dükkan’yı kullanmaya devam etmesi kullanım hakkı bedelini ödemesine bağlı olacaktır. 

4.5. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi, ifası veya Kullanıcı’nın Kağıt Gemi Dükkan’yı kullanımı sırasında Kullanıcı’nın Kağıt Gemi tarafından edinilen kişisel verileri işbu sözleşmenin 6. Maddesi, Kağıt Gemi Dükkan Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Kağıt Gemi tarafından korunacaktır. 

5.SORUMLULUK

5.1. Kağıt Gemi Kağıt Gemi Dükkan web sitesi kullanılması sırasında ve Kullananın Kağıt Gemi Dükkan içerik ve ürünlerinden yararlanması sırasında ortaya çıkabilecek sorun ve zararlardan sorumlu değildir.

5.2. Kağıt Gemi, Kağıt Gemi Dükkan web sitesinin ve uygulamasının kesintisiz olarak hizmet vereceğini, hatasız olduğunu/olacağını, belirli seviyede bir performans göstereceğini, web sitesi veya uygulamanın kullanılmasıyla belli sonuçların elde edileceğini veya Kullanıcının kullanım amacına uygun olacağını garanti etmemektedir. Kağıt Gemi Kağıt Gemi Dükkan’da yer alan herhangi bir içerik veya bilginin bilimsel doğruluğunu garanti etmemektedir. 

5.3. Kağıt Gemi Dükkan içerikleri sebebiyle veya bunların kullanımı sırasında Kullanıcı ve/veya Kullanıcı’nın kullandığı cihaz ve/veya donanım ve/veya uygulamalardan kaynaklı olarak Kullanıcı’nın bilgisayarlarında, yazılım, donanım ve ağlarında ortaya çıkabilecek hasarlardan, veri kayıplarından ve sair zararlardan Kağıt Gemi sorumlu değildir. Kullanıcı bu maddede belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklı zararlarının tazmini için Kağıt Gemi‘nin sorumluluğuna başvuramaz.

5.4. Kağıt Gemi Dükkan’nın veya içerdiği içerik, görüntü ve ürünlerin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklı Hak Sahiplerinin telif ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden ve bu ihlallerden doğan zararlardan Kağıt Gemi sorumlu değildir. 

5.5. Kağıt Gemi, Kağıt Gemi Dükkan’nın ürün, fiyat ve özellik güncellemeleri sırasında meydana gelen teknik nedenlere dayalı hatalardan sorumlu değildir. Kağıt Gemi, Kağıt Gemi Dükkan’nın versiyon güncellemeleri sebebiyle Kullanıcı nezdinde ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir. 

5.6. Kağıt Gemi Dükkan’nın Kullanıcı tarafından hukuka aykırı şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanılması ve bu sebeple üçüncü kişiler veya kamu nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya yansıma zararlardan Kağıt Gemi sorumlu değildir.

5.7. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’nın sorumluluğunda olduğu belirlenen hususlardan dolayı Kağıt Gemi’nin herhangi bir suretle zarar tazmin etmesi, davaya taraf olması veya sair suretle zarara uğraması halinde Kullanıcı Kağıt Gemi’nin zararlarını tazmin edecektir. 

5.8. İşbu Sözleşmeye göre Kağıt Gemi’nin sorumluluğunun sınırlandığı hususlar da dahil olmak üzere Kağıt Gemi’nin Kağıt Gemi Dükkan’a ilişkin olarak sorumlu tutulduğu durumlarda Kağıt Gemi’nin üçüncü kişilere ve Kullanıcı’ya olan sorumluluğu Kullanıcı tarafından Kağıt Gemi’ye ödenen lisans bedeli ile sınırlıdır. 

6.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6.1. Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ni okuduğunu ve belirtilen kapsam ve koşullarda kişisel verilerinin işlenme sürecine dair hak ve koşullar hakkında bilgilendirildiğini ve bunları kabul ettiğini beyan eder.

6.2. Kağıt Gemi Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi işbu Sözleşmenin bir parçası sayılır. Kullanıcı, Kağıt Gemi Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ne www.kagitgemidukkan.com adresinden ulaşabilir ve burada sayılan haklardan yararlanabilir. Kağıt Gemi, Kağıt Gemi Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde, Kullanıcının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan hakları saklı kalmak kaydı ile dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir. 

7.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

7.1. Kağıt Gemi’nin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde tek taraflı olarak değişiklik yapması mümkündür. Söz konusu değişiklikler ile ilgili Kullanıcı’ya Kağıt Gemi Dükkan web sitesinde/uygulamasında bilgilendirme yapılacak ayrıca Kağıt Gemi tarafından bilgilendirme gönderilecektir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde yapılan değişiklikler Kullanıcı’ya değişiklikler hakkında gerekli yasal bilgilendirme yapılıp Kullanıcı söz konusu değişikliklere elektronik ortamda onay verdikten sonra hüküm doğuracaktır. Kağıt Gemi Dükkan söz konusu değişikliklere Kullanıcı tarafından itiraz edilmesi halinde Kullanıcı’nın Kağıt Gemi Dükkan’a erişimini tamamen veya kısmen engelleyebilir veya sınırlandırabilir yahut sözleşmeyi feshedebilir.

8.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

8.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından sözleşmeye elektronik olarak onay verildiği anda belirsiz süreli bir sözleşme olarak kurulmuştur.

9.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. İşbu Sözleşme Taraflarca herhangi bir sebep gösterilmek zorunda olmaksızın ve tazminat sorumluluğu doğmaksızın 15 (on beş) gün önceden yapılacak bir bildirimle her zaman feshedilebilir. Kullanıcı Kağıt Gemi Dükkan web sitesinde (www.kagitgemidukkan.com) yer alan talimatları izleyerek Sözleşme’yi feshedebilir. Kağıt Gemi işbu sözleşmeyi Kullanıcıya elektronik posta yolu ile yolu ile bilgilendirme yapmak suretiyle feshedebilir.”. Tarafların, Sözleşme’nin sona ermesinden önce doğan hakları saklıdır.

9.2. Kullanıcı’nın Kağıt Gemi Dükkan’ı hukuka aykırı şekilde ve/veya hukuka aykırı amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde Kağıt Gemi’nin Kullanıcının hesabına erişimini derhal engelleme veya sınırlandırma ve işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcıya işbu Sözleşme ile tanınan lisans hakkını önceden haber vermeksizin iptal etme ve varsa zararlarının tazminini Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır. Sözleşme’nin bu sebeple veya başka bir haklı nedenle feshedilmesi halinde Tarafların tazminat talep etme hakları saklıdır. 

9.3. Doğal afet, savaş, deprem, sel, yangın, grev, altyapı ve internet arızaları ve çalışmaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebep hallerinde tarafların edimlerini ifa edememesi yahut geç veya eksik ifa etmesi hallerinde tazminat talebinde bulunulamaz ve bu haller makul bir süreyi geçmedikçe işbu Sözleşmenin 9.1. maddesi kapsamında bir haklı sebep sayılmaz. 

9.4. Kullanıcı işbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine Kağıt Gemi tarafından talep edilmesi halinde Kağıt Gemi Dükkan vasıtası ile elde ettiği her türlü içerik görüntü ve sair ürünü imha etmeyi ve kullandığı tüm cihazlardan ve depolama aygıtlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME

10.1 Kullanıcı, beyan ettiği iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması veya iletişim bilgilerinde herhangi bir güncelleme halinde Kağıt Gemi Dükkan web sitesinden veya uygulamasından kullanıcı hesabına erişerek ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilir.

11.GİZLİLİK

11.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin akdedilmesi veya ifası sırasında Kağıt Gemi Dükkan’nın kullanım amaçları dahilinde veya dışında olan herhangi bir hak sahibine ilişkin gizli bir bilgiyi edinmesi halinde bu gizli bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve ifşa etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.EHLİYET

Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Sözleşme’nin Tarafı olamaz.

13.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklara Türk hukuku uygulanacaktır ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

14.DEVİR ve BORCUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFASI

14.1. Kullanıcı işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devredemez.

14.2. Kağıt Gemi tercihine göre, bu sözleşmeden doğan borçlarının üçüncü kişilerce yerine getirilmesini sağlayabilir. 

15.GEÇERLİLİK


15.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması Sözleşme’nin diğer hükümlerine halel getirmeyecek ve Sözleşme, kalan hükümleriyle yürürlükte kalacaktır. 

15.2. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya ertelemesi yahut karşı tarafın Sözleşme’yi ihlal etmesine göz yumması veya bir hükmünü değişik şekilde uygulaması, Tarafların işbu Sözleşmeden doğan haklarından feragat ettiği veya talepte bulunamayacağı, bu hükmün kaldırıldığı veya değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

Kağıt Gemi Yayıncılık Ajans LTD. ŞTİ.